Oferim

Portal Administrativ conform OUG nr. 57/2019 și a ghidului emis de MCTI,
Mentenanță Website lunară,
Administrare Website ori de câte ori este nevoie – adăugare anunțuri, hotărâri, declarații,
– Proiectare site conform Legislației în vigoare,
Ședință foto (la cerere),
Găzduire profesională,
– Înregistrare Domeniu,
– Colaborare și asistență tehnică.

Destinat instituţiilor precum: Primării, Consilii judeţene, Instituţii deconcentrate, Şcoli, ONG-uri, Prefecturi, etc.

Pachet pentru instituţii

Preţ începând de la

1000 Euro

  • Portal Administrativ
  • Mentenanță
  • Administrare
  • Găzduire profesională
  • Înregistrare Domeniu

Sau cere o ofertă de preţ

Planificare

Conţinutul minim pentru realizarea site-urilor web ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală cuprinde:

– informațiile de contact,  structura organizatorică,  atribuţiile departamentelor,  programul de funcţionare,  programul de audienţe,  declaraţiile de avere şi declaraţii de interese, modificate şi completate conform prevederilor legale,  anunțuri, acte normative emise de autoritate.
– informaţii financiare (sursele financiare și bugetul),  lista cuprinzând documentele de interes public.
– declaraţiile de avere şi declaraţii de interese, modificate şi completate conform prevederilor legale,  copiile proceselor-verbale ale şedinţelor de consiliu,  hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare,  proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice, hotărârile autorităţilor deliberativ.
– Instituţii subordonate,  Prezentarea localităţii,  Noutăţi, Telefoane utile, Turism, etc.