Cesiunea părților sociale ale unei societăți se poate realiza fie între asociați, fie către persoane care nu au calitate de asociat în societate, caz în care procedura se realizează în două etape conf. OUG 54/2010.

Pentru cesiunea internă (între asociați), cesiunea se face într-o singură etapă care durează cca 7 zile.

Pentru cesiunea prin care se include/exclude unul sau mai multi asociați, transferul partilor sociale se face în două etape. În prima etapă se publică în Monitorul oficial intenția de cesionare a părților sociale, se așteaptă 30 de zile, timp în care ANAF-ul sau persoanele lezate pot face opoziție la cesiune. Dacă societatea are datorii, cesiunea de părți sociale nu este posibilă.

După trecerea celor 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial se depun actele pentru a doua etapă. Termenul de realizare pentru o cesiune de părți sociale este de cca 45 zile lucrătoare.

Acte necesare

Copii ale actelor societății
Copie de pe buletinul noului asociat

Procedură de lucru

Stabilim o întâlnire la care asociatul va furniza consultantului documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la întâlnire, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între noi și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Vom tehnoredacta documentele, vom completa toate cererile și formularele necesare pentru procesul de cesiune a părților sociale, în funcție de cazul dumneavoastră.

Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale de la Registrul Comerțului.

* Serviciile de consultanţă în domeniul redactării, completării şi depunerii documentaţiei pentru înfiinţarea şi modificarea profesioniştilor (firme şi persoane fizice) la registrul comerţului, sunt asigurate în parteneriat cu un cabinet de avocatură specializat în drept comercial.