Modificarea unei firme poate dura de la 3 – 5 zile lucrătoare până la peste 60 de zile (dizolvărilor şi lichidărilor voluntare ale SRL), din momentul în care dosarul este pregătit pentru ONRC (Oficiul Naţional al Registrului Comrţului). Dosarul se depune la ORCT (Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţului unde firma îşi are stabilit sediul social).

Consultanții noştrii vă pot îndruma în întocmirea dosarului potrivit pentru ceea ce aveți dumneavoastră nevoie.

Iată câteva tipuri de modificări ale firmelor:

Schimbare sediu social

Schimbarea sediului social apare fie din rațiuni administrative (schimbarea de pe o adresă pe alta în același județ pentru că a expirat durata valabilității sediului și se încheie un nou contract pentru o nouă adresă) sau economice (relocarea afacerii într-un mediu economic propice desfășurării activității).

Schimbare denumire societate

Schimbarea denumirii unei societăți poate apărea fie din dorința unei schimbări, fie ca urmare a faptului că actuala denumire nu mai corespunde obiectului de activitate pe care urmează să-l desfășurați. Termenul de schimbare a denumirii este de 5 – 7 zile lucrătoare.

Preschimbare certificat de înregistrare (atribuire EUID)

Pentru societățile înregistrate înainte de 7 iulie 2017, atribuirea codului unic de identificare la nivel European s-a făcut automat rămânând ca, în momentul în care se înregistrează orice modificare de orice natură la Registrul Comerțului, să se solicite și un nou certificat de înregistrare cu acest cod EUID.

Deschidere punct de lucru

Schimbarea sediului social apare fie din rațiuni administrative (schimbarea de pe o adresă pe alta în același județ pentru că a expirat durata valabilității sediului și se încheie un nou contract pentru o nouă adresă) sau economice (relocarea afacerii într-un mediu economic propice desfășurării activității).

Închidere punct de lucru

Dacă într-o locație ce figura ca punct de lucru nu se mai desfășoară activitate, persoana juridică are obligația să înregistreze închiderea punctului de lucru mai întâi la Registrul Comerțului, apoi la ANAF. Procesul poate dura între 3 și 5 zile lucrătoare.

Suspendare activitate firmă

Activitatea unei societăți sau a unei PFA poate fi suspendată pentru o perioadă de maxim 3 ani, asociații putând opta și pentru o perioadă mai mică de 3 ani de inactivitate. La finalul perioadei de suspendare activitatea nu este reluată automat.

Modificare obiect principal de activitate

Modificarea obiectului principal de activitate intervine atunci când cel trecut în actul constitutiv nu mai corespunde cu activitatea pe care doriți să o desfășurați sau doriți să vă adaptați mai bine cerințelor pieței. Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.

Extindere obiect secundar de activitate

Extinderea obiectului secundar de activitate presupune adăugarea altor coduri CAEN la cele existente deja în Actul Constitutiv. Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.

Prelungire durată funcţionare societate

Unele societăți înființate cu mult timp în urmă au avut stabilită de la început o durată mai scurtă de funcționare. În momentul în care doriți ca acea societate să își continue activitatea, este necesară înregistrarea prelungirii duratei de funcționare.

Prelungire durată sediu social / punct de lucru

Atunci când se apropie finalul termenului de valabilitate pentru care sediul social sau punctul de lucru au fost stabilite, este foarte important să faceți demersurile pentru a prelungi durata de valabilitate. În situația în care expiră acest termen, societatea poate fi declarată inactivă fiscal.

Autorizare activităţi CAEN

Schimbările continue care au loc în piață și în societate, în general, duc, în mod natural, la apariția unor noi activități. Firmele care doresc să urmeze noi abordări se pot confrunta cu faptul că acea activitate nu este încă autorizată de autoritățile competente.

Cesiune părţi sociale

Cesiunea părților sociale ale unei societăți se poate realiza fie între asociați, fie către persoane care nu au calitate de asociat în societate, caz în care procedura se realizează în două etape conf. OUG 54/2010.

Majorare capital social

În România, capitalul social minim obligatoriu la înființarea unei societăți este de 200 de lei. Uneori, însă,pe parcursul activității, intervine nevoia majorării acestui capital, cum ar fi modificarea valorii minime impuse de leg

Diminuare capital social

Capitalul social poate fi redus atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin scutirea totală sau parțială a asociaților de la vărsămintele datorate sau restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;

Recodificare CAEN

De la 1 ianuarie 2008 a intrat în vigoare noua versiune a clasificării activităților economice (CAEN). Conține 101 noi clase de activitate, fiind mult mai detaliată decât versiunea anterioară. Toate societățile sunt obligate să facă schimbarea la noile coduri CAEN.

Numire / revocare administrator

Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, care pot fi sau nu asociați ai societății, numiți prin actul constitutiv sau de Adunarea Generală. Procesul de numire sau revocare a administratorului durează între 5 și 7 zile.

Actualizare date de identificare

În momentul în care se schimbă datele de identificare ale asociatului/ asociaților/ administratorilor/ reprezentanților persoana juridică are obligația să înscrie aceste modificări la Registrul Comerțului sau oriunde se impune comunicarea și înregistrarea modificărilor respective.

* Serviciile de consultanţă în domeniul redactării, completării şi depunerii documentaţiei pentru înfiinţarea şi modificarea profesioniştilor (firme şi persoane fizice) la registrul comerţului, sunt asigurate în parteneriat cu un cabinet de avocatură specializat în drept comercial.