Schimbarea sediului social apare din rațiuni administrative. Acesta poate fi: schimbarea de pe o adresă pe alta în același județ pentru că a expirat durata valabilității sediului și se încheie un nou contract pentru o nouă adresă. Sau din rațiuni economice, cum ar fi relocarea afacerii într-un mediu economic propice desfășurării activității. Pentru acțiunea de schimbare sediu social în același județ termenul este de 5-7 zile lucrătoare. Pentru schimbarea sediului în alt județ termenul este de aproximativ 20 de zile.

Pentru societățile înființate înainte de anul 2008, la schimbarea sediului în alt județ este posibil să fie nevoie și de schimbarea denumirii. Acest lucru se întâmplă în cazul în care în acel județ mai există o societate cu nume asemănător sau identic.

Pentru mai multe detalii despre schimbare sediu social ne puteți contacta aici.

Acte necesare

Certificatul de înregistrare în original și certificatul constatator în original (pentru sediul social curent)
Copie de pe cartea de identitate a asociatului/asociaților
Copie act constitutiv
Dovada de proprietate pentru adresa la care se va stabili noul sediu social (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)

Stabilim o întâlnire în vederea acțiunii de schimbare sediu social. Asociatul va furniza consultantului documentele enumerate sus. Pentru cei care nu pot ajunge la întâlnire, în urma discuției telefonice sau de pe email, aceștia ne vor trimite documentele necesare scanate.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între Trilobyte New Image și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului, vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Vom tehnoredacta documentele, vom completa toate cererile și formularele necesare schimbării sediului social.

Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale de la Registrul Comerțului.

* Serviciile de consultanţă în domeniul redactării, completării şi depunerii documentaţiei pentru înfiinţarea şi modificarea profesioniştilor (firme şi persoane fizice) la registrul comerţului, sunt asigurate în parteneriat cu un cabinet de avocatură specializat în drept comercial.