[vcv_widgets tag=”wpWidgetsDefault” key=”WP_Nav_Menu_Widget” instance=”%7B%22widget-form%22%3A%5Bnull%2C%7B%22title%22%3A%22Vezi%20%C5%9Fi%22%2C%22nav_menu%22%3A%225%22%7D%5D%7D” args=”%7B%22before_title%22%3A%22%22%2C%22after_title%22%3A%22%22%2C%22before_widget%22%3A%22%22%2C%22after_widget%22%3A%22%22%7D”]

Schimbarea denumirii unei societăți poate apărea fie din dorința unei schimbări, fie ca urmare a faptului că actuala denumire nu mai corespunde obiectului de activitate pe care urmează să-l desfășurați. Este o modificare esențială în actul constitutiv al societății și trebue înregistrată în primul rând la Registrul Comerțului. Termenul de schimbare a denumirii este de 5 – 7 zile lucrătoare.

Acte necesare

3 variante de denumire
Carte de identitate asociat/asociati/administrator
Certificatul de inregistrare al societatii – original
Certificatele constatatoare emise în baza declarațiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității, emise la înfiiițare, de la sediul social/punct de lucru dacă este cazul și beneficiari și/sau terți) – în original
Copie act constitutiv

Costuri

680 Lei (taxe de Registru și onorariu inclus)

Procedură de lucru

Stabilim o întâlnire  la care asociatul va furniza consultantului documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la întâlnire, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între Trilobyte New Image și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Vom tehnoredacta documentele, vom completa toate cererile și formularele necesare schimbării denumirii.

Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale de la Registrul Comerțului.