O deschidere de punct de lucru (sau sediu secundar) apare ca necesitate atunci când activitatea societății se intensifică. Astfel spațiul în care va desfășurați activitatea devine insuficient. Primul pas este înregistrarea acestui punct de lucru la Registrul Comerțului. Întregul proces durează între 3 și 5 zile lucrătoare.
Dacă pentru punctul de lucru contractul de închiriere se încheie între o persoană fizică și una juridică, este obligatoriu ca acesta să fie înregistrat la Direcția de taxe și impozite locale.

Dacă se încheie între două persoane juridice este obligatoriu ca în spatele contractului de inchiriere să se atașeze dovada de proprietate. Trebuie avut în vedere că pentru a se putea declara un sediu secundar este necesar ca acel contract de închiriere să fie în vigoare. Altfel, punctul de lucru nu se poate declara decât în momentul intrării în vigoare a contractului.

Acte necesare

Carte de identitate asociat/asociați
Copie de pe Certificatul de Înregistrare a Societății
Copie de pe dovada de proprietate a punctului de lucru (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă punctul de lucru va fi la bloc)

Procedură de lucru

Stabilim o întâlnire. Asociatul va furniza consultantului documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la întâlnire, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți documentele necesare scanate.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între noi și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Vom tehnoredacta documentele, vom completa toate cererile și formularele necesare deschiderii punctului de lucru.

Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale de la Registrul Comerțului.

* Serviciile de consultanţă în domeniul redactării, completării şi depunerii documentaţiei pentru înfiinţarea şi modificarea profesioniştilor (firme şi persoane fizice) la registrul comerţului, sunt asigurate în parteneriat cu un cabinet de avocatură specializat în drept comercial.