De la 1 ianuarie 2008 a intrat în vigoare noua versiune a clasificării activităților economice (CAEN). Conține 101 noi clase de activitate, fiind mult mai detaliată decât versiunea anterioară. Toate societățile sunt obligate să facă schimbarea la noile coduri CAEN. Durata acestui demers este între 5 și 7 zile.

Acte necesare

Carte de identitate asociat/asociați/administrator
Certificatul de Înregistrare a Societății în original
Copie de pe actul constitutiv

Procedură de lucru

Stabilim o întâlnire la care asociatul va furniza consultantului documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la întâlnire, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între noi și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Vom tehnoredacta documentele, vom completa toate cererile și formularele necesare pentru recodificarea CAEN.

Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale de la Registrul Comerțului.

* Serviciile de consultanţă în domeniul redactării, completării şi depunerii documentaţiei pentru înfiinţarea şi modificarea profesioniştilor (firme şi persoane fizice) la registrul comerţului, sunt asigurate în parteneriat cu un cabinet de avocatură specializat în drept comercial.