Extinderea obiectului secundar de activitate presupune adăugarea altor coduri CAEN la cele existente deja în Actul Constitutiv.

Procesul durează între 5 și 7 zile lucrătoare.
Acte necesare

Certificatul de Înregistrare – în original
Certificate constatatoare emise la înființarea societății – în original
Actul Constitutiv – original sau copie
Actele de identitate ale asociaților și administratorului

Procedură de lucru

Stabilim o întâlnire la care asociatul va furniza consultantului documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajungeîntâlnire, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între Trylobyte New Image și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Vom tehnoredacta documentele, vom completa toate cererile și formularele necesare extinderii obiectului secundar de activitate.

Vom pregăti, vom depune, vom ridica și vom înmâna actele finale de la Registrul Comerțului.

* Serviciile de consultanţă în domeniul redactării, completării şi depunerii documentaţiei pentru înfiinţarea şi modificarea profesioniştilor (firme şi persoane fizice) la registrul comerţului, sunt asigurate în parteneriat cu un cabinet de avocatură specializat în drept comercial.