Înfiinţare

Înființarea unei IF (Întreprindere Familiară) durează 3 zile lucrătoare din momentul in care dosarul este înregistrat la ONRC.

Este necesar să pregătiți trei denumiri.

IF-ul poate avea angajați.

Acte necesare

 • Carte de identitate titulari – membri de familie până la gradul IV inclusiv
  3 variante de denumire.
 • Dacă doriți consultantul nostru se poate ocupa de obținerea rezervării de denumire.
 • Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea)
 • Specimen de semnătură dat la notariat sau sub semnătură privată sau dat în fața reprezentantului de le Registrul Comerțului
 • Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
 • Acordul de constituire IF
 • Procură specială pentru reprezentantul Întreprinderii Familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată)

Procedură de lucru

Stabilim o întâlnire, la care solicitantul va furniza consultantului nostru documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la întâlnire, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare.

Consultantul nostru va pregătii dosarul de înființare și va completa toate formularele necesare la Registrul comerțului :

 • vom redacta acordul de constituire al IF
 • cererea de înregistrare cu obiectele de activitate care se doresc a fi autorizate;
 • declarația pe propria răspundere de autorizare a activității-model 2 sau declarația model 1 în care solicitantul declară că nu desfășoară actvitate la sediul profesional;
 • anexa 1 referitor la înregistrarea fiscală;
 • specimen de semnătură.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între Trilobyte New Image și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans.

După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Dacă sunteţi interesat ne puteţi contacta completând formularul de mai jos

* Serviciile de consultanţă în domeniul redactării, completării şi depunerii documentaţiei pentru înfiinţarea şi modificarea profesioniştilor (firme şi persoane fizice) la registrul comerţului, sunt asigurate în parteneriat cu un cabinet de avocatură specializat în drept comercial.