Înfiinţare

Ce trebuie să știi

Durata acțiunii de inființare PFA (Persoană Fizică Autorizată) durează 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului la Registrul Comerțului.

PFA-urile au două variante de impozitare: în sistem real și pe normă de venit.

Este indicat ca înainte de demararea procedurii de inființare PFA să verificați dacă activitatea dvs. este încadrată ca normă de venit, în cazul în care doriți să optați pentru varianta de impozitare pe normă de venit.

Numele PFA este dat, în general, de numele persoanei fizice care urmează să se autorizeze ca PFA – Exemplu POPESCU ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.  În cazurile în care numele persoanelor sunt des intâlnite se utilizează în denumire inițialele părinților – Exemplu POPESCU B.  ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ .

În cazul PFA întreaga răspundere pentru datoriile acumulate de întreprindere revin persoanei fizice autorizate. Spre deosebire de S.R.L., contabilitatea pentru PFA se ține în partidă simplă. PFA-ul poate avea angajați.

Oferim consultanță pentru ca solicitantul PFA să își țină contabilitatea în partidă simplă fără a avea nevoie de serviciile unui contabil autorizat.

Dacă se dorește rezervarea denumirii pentru PFA consultantul nostru va face demersurile necesare pentru a obține rezervarea de denumire.

 

Acte necesare

 Carte de identitate titular
  • Acte de studii (în domeniul în care se dorește autorizarea) sau documente din care să reiasă experiența profesională în domeniul în care se dorește autorizarea
  • Dovadă de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc)
  • Contract de comodat sau contract de închiriere
  • Specimen de semnătură dat la notariat sau sub semnătură privată sau dat în fața reprezentantului de le Registrul Comerțului
  • Procură notarială pe numele consultantului nostru, care se va ocupa de depunerea dosarului la Registrul Comerțului în cazul în care se dorește acest lucru

Procedură de lucru

 Stabilim o întâlnire, la care solicitantul va furniza consultantului nostru documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la întâlnire, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare.

Consultantul nostru va pregătii dosarul de înființare și va completa toate formularele necesare la Registrul comerțului :

  • cererea de înregistrare cu obiectele de activitate care se doresc a fi autorizate;

  • declarația pe propria răspundere de autorizare a activității-model 2 sau declarația model 1 în care solicitantul declară că nu desfășoară actvitate la sediul profesional;

  • anexa 1 referitor la înregistrarea fiscală;

  • specimen de semnătură.

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între Trilobyte New Image și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans.

După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului.

Dacă sunteţi interesat ne puteţi contacta completând formularul de mai jos

* Serviciile de consultanţă în domeniul redactării, completării şi depunerii documentaţiei pentru înfiinţarea şi modificarea profesioniştilor (firme şi persoane fizice) la registrul comerţului, sunt asigurate în parteneriat cu un cabinet de avocatură specializat în drept comercial.